Make your own free website on Tripod.com

 

ชื่อเรื่อง: ต้นสักน้อยผจญภัย
แนวการ์ตูน: ออกแนวสนุกสนาน มีคติสอนใจ การเรียนรู้วิธีใช้ชีวิต และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหมาย: เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 12 ปี
วัตถุประสงค์: เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติ มีความคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านตัวละครที่จิตนาการขึ้น
สถานที่: ณ.สถานที่ อัน ไกลโผน มีดาวเคราะห์สีมรกตดวงหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกว่าดาวพฤกษา สิ่งมีชีวิต ในดาวดวงนี้ มีลักษณะ ที่ผิดไปจาก โลกมนุษย์ของเรา สิ่งที่มีสติปัญญา ที่สุด ในดาวนี้ วิวัฒนาการ มาจาก ต้นไม้ และ พืชพันธุ์ต่างๆ เรื่องราว เริ่มต้นใน เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง บนดาวดวงนี้ เมืองนี้ มีชื่อว่า "เมืองเสรีภาพ" ในเมืองนี้ มีครอบครัวอยู่ ครอบครัวหนึ่ง มีชื่อว่า "ครอบครัวเจริญเติบโต" ครอบครัวนี้ ประกอบด้วย สมาชิกสี่คน คือ คุณพ่อ "ต้นสักใหญ่" คุณแม่ "สักศรี" ลูกชาย "สักน้อย" และลูกสาวคนเล็ก "สักใจ"
ตัวละคร: ตัวละครที่เป็นผู้ดำเนินเรื่องหลักคือเด็กชายเล็กๆที่ชื่อว่า "สักน้อย"หรือชื่อจริงว่า เด็กชาย สักทอง เจริญเติบโต


ต้นสักน้อยผจญภัยเด็กชายสักน้อย มีการใช้ชีวิตเหมือนๆกับเด็กชาวโลก เช่นต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน มีกีฬาโปรดคือฟุตบอล ตัวละครอื่นๆ ได้แก่ เด็กหญิงทานตะวัน เพื่อนสนิท ของสักน้อย น้องปาล์ม น้องมะพร้าวห้าว พี่จามจุรี ที่เป็น เพื่อน นักเรียน ของ สักน้อย และ นักเลงประจำโรงเรียน ที่มีชื่อว่า กระบองเพชร พร้อมลูกสมุนฝาแฝด ที่ชื่อว่า "แคคตัส" และ"แคคตุด" เป็นต้น ตัวละครเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยต้อง พบกับการดำเนินชีวิต ที่มีแง่มุมต่างๆ ก่อให้เกิดคติสอนใจและแนวทางการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง