Make your own free website on Tripod.com

ภาคที่ 3 เด็กชาวโลก ณ.ดาวแห่งต้นไม้ และการลาจาก

 


กลุ่มเด็กชาวโลก ทั้งสาม เดินทางมา ยังโลกพฤกษา พร้อมกับ สักน้อย และ ต้องใช้ชีวิต ในดาวนี้ เป็นเวลา หนึ่งปี เหมือน ที่เคยเกิดขึ้น กับ กลุ่ม ของสักน้อย แม้ว่าในครั้งแรกเด็กชาวโลกเหล่านี้รู้ตื่นตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ เมื่อได้รับ การ ต้อนรับ เป็นอย่างดี จากชาวต้นไม้ ทำให้ ความรู้สึก เหล่านั้น หมดไป และ เริ่มปรับตัว และ ใช้ชีวิต ร่วมกับ คนต่างดาว เหล่านั้น ได้ในที่สุด การใช้ชีวิต
ในดาวดวงนี้ ทำให้ น้องการ์ตูน ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมาย โดย เฉพาะ เรื่อง การรักษา ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ชาวต้นไม้ สามารถ ทำได้ดีกว่ามนุษย์โลกมากนัก โดยได้เห็นถึงการที่ชาวต้นไม้มีการอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และ ธรรมชาติ อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เนื่องจาก มาจาก ชาวพฤกษามี จิตสำนึก ภายใน ที่ต้องการทำ สิ่งเหล่านั้น อย่างแท้จริง ไม่ใช่ เป็นการ ทำตาม แฟชั่น หรือ เกิดจาก แรงโฆษณาชักชวนเป็นพักๆเหมือนที่เกิดขึ้นบนโลก
การที่ น้องการ์ตูนอยู่ ณ.ดาวนี้ทำให้ผู้ชมสามารถเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของชาวต้นไม้กับคนบนโลก ซึ่งจะ ทำให้ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการใช้ ชีวิตได้อย่าง มากมาย เมื่อ อาศัยอยู่ ณ.โลก แห่งนี้ เป็นเวลา พอสมควรแล้ว เด็กชาวโลก ทั้งหมด จึงเดินทาง กลับมาหา ครอบครัว ที่ดาวโลก และ การลาจากที่แท้จริงจึงเกิดขึ้น

เมืองแห่งเสรีภาพ


โดยที่กลุ่มเด็กชาวโลก แม้ว่าจะดีใจ ที่ได้กลับบ้าน แต่ก็ รู้สึกอาลัยอาวร ที่ต้องจาก ดาวแห่งต้นไม้ อย่างไร ก็ตามสิ่งที่ เด็กเหล่านี้ ได้กลับมา ไม่ใช่เพียงแค่ ความรู้สึกดีๆ ต่อ เพื่อนชาวพฤกษาเท่านั้น แต่เป็น แนวความคิดดีๆ ในการใช้ชีวิต อีกด้วย